Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Piszczac
Menu góra
Strona startowa Uchwały, zarządzenia, rejestry Uchwały Rady Miejskiej Piszczac Uchwały z 2022 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2022 roku, bieżące, menu 501 - BIP - Urząd Miejski Piszczac”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2022 roku

Data wytworzenia 2022-12-30, ostatniej modyfikacji 2023-01-05 10:55

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piszczac

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piszczac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt. 1 w związku z § 4 ust. 1 pkt. 1 uchwały nr XI/60/2011 Rady Gminy Piszczac z dnia 26 października 2011 r.
Data wytworzenia 2022-12-30, ostatniej modyfikacji 2023-01-05 08:29

UCHWAŁA NR XXXVII/279/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszka

UCHWAŁA NR XXXVII/279/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 33m ust. ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Data wytworzenia 2022-12-30, ostatniej modyfikacji 2023-01-05 08:26

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Południowe Podlasie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR XXXVII/278/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Południowe Podlasie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz.559 ze zm.) Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Piszczac spółki pod nazwą SIM Południowe Podlasie spółka
Data wytworzenia 2022-12-30, ostatniej modyfikacji 2023-01-05 08:24

UCHWAŁA NR XXXVII/277/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Piszczac

UCHWAŁA NR XXXVII/277/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Piszczac Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U z 2021 r.
Data wytworzenia 2022-12-30, ostatniej modyfikacji 2023-01-05 08:19

UCHWAŁA NR XXXVII/276/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/276/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje: §1 Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 – 6 do niniejszej uchwały.
Data wytworzenia 2022-11-23, ostatniej modyfikacji 2022-12-12 14:16

Projekt Uchwała Nr XXXVI/271/2022 Rady Gminy Piszczac z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Piszczac

Projekt Uchwała Nr XXXVI/271/2022 Rady Gminy Piszczac z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Piszczac Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 8 ust 1 oraz art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U.
Data wytworzenia 2022-11-23, ostatniej modyfikacji 2022-12-12 14:13

UCHWAŁA NR XXXVI/270/ 2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Piszczac z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pub

UCHWAŁA NR XXXVI/270/ 2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Piszczac z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Data wytworzenia 2022-11-23, ostatniej modyfikacji 2022-12-12 14:07

UCHWAŁA NR XXXVI/269/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

UCHWAŁA NR XXXVI/269/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do celów zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.
Data wytworzenia 2022-11-23, ostatniej modyfikacji 2022-12-12 14:05

UCHWAŁA NR XXXVI/268/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piszczac na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/268/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piszczac na 2023 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
Data wytworzenia 2022-11-23, ostatniej modyfikacji 2022-12-12 14:01

UCHWAŁA NR XXXVI/267/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/267/2022 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333) – Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje: §
1 2 3 4
1 / 4
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.