Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Piszczac
Menu góra
Strona startowa Uchwały, zarządzenia, rejestry Uchwały Rady Miejskiej Piszczac Uchwały z 2021 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2021 roku, bieżące, menu 488 - BIP - Urząd Miejski Piszczac”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2021 roku

Data wytworzenia 2021-12-30, ostatniej modyfikacji 2022-02-16 07:43

UCHWAŁA NR XXIX/ 208/2021 RADY GMINY Piszczac z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piszczac na lata 2022- 2024

UCHWAŁA NR XXIX/ 208/2021 RADY GMINY Piszczac z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piszczac na lata 2022- 2024 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021, 1372 z późn. zm.), art.176 pkt 1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821 z późn.
Data wytworzenia 2021-12-30, ostatniej modyfikacji 2022-02-16 07:37

UCHWAŁA NR XXIX / 207 /2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIX / 207 /2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) – uchwala się, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama część
Data wytworzenia 2021-12-30, ostatniej modyfikacji 2022-02-16 07:35

UCHWAŁA NR XXIX/206 /2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wyczółki

UCHWAŁA NR XXIX/206 /2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wyczółki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.
Data wytworzenia 2021-12-30, ostatniej modyfikacji 2022-02-16 07:34

UCHWAŁA NR XXIX/205/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piszczac

UCHWAŁA NR XXIX/205/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piszczac Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) – Rada Gminy Piszczac uchwala,
Data wytworzenia 2021-12-30, ostatniej modyfikacji 2022-02-16 07:33

UCHWAŁA NR XXIX/204/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom z terenu Gminy Piszczac przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej

UCHWAŁA NR XXIX/204/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich sołtysom z terenu Gminy Piszczac przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) – Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje: § 1 W uchwale Nr XVII/97/2012 Rady Gminy Piszczac z dnia 28 marca 2012 r.
Data wytworzenia 2021-12-30, ostatniej modyfikacji 2022-02-16 07:33

UCHWAŁA NR XXIX/203/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet radnym za udział w pracach Rady Gminy i Komisjach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej

UCHWAŁA NR XXIX/203/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet radnym za udział w pracach Rady Gminy i Komisjach Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowej Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) – Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje: § 1 W uchwale nr XVII/96/2012 Rady Gminy Piszczac z dnia 28 marca 2012
Data wytworzenia 2021-12-30, ostatniej modyfikacji 2022-02-16 07:32

UCHWAŁA NR XXIX/202/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXIX/202/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) – Rada Gminy uchwala, co następuje: §1 Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 – 6 do niniejszej uchwały.
Data wytworzenia 2021-11-29, ostatniej modyfikacji 2021-12-21 10:53

U C H W A Ł A  NR XXVIII/196/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Piszczac na rok 2022 z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień

Treść uchwały do pobrania - pdf U C H W A Ł A NR XXVIII/196/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Piszczac na rok 2022 z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 4 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku
Data wytworzenia 2021-12-21, ostatniej modyfikacji 2021-12-21 10:50

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Piszczac

Treść uchwały do pobrania - pdf UCHWAŁA NR XXVIII/194/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Piszczac Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.) i art. 12 ust. 1, 3, ustawy z dnia 26 października 1982r.
Data wytworzenia 2021-11-29, ostatniej modyfikacji 2021-12-21 10:48

UCHWAŁA NR XXVIII/195/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały do pobrania - pdf UCHWAŁA NR XXVIII/195/2021 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.
1 2 3 4
1 / 4
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.