Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Piszczac
Menu góra
Strona startowa Uchwały, zarządzenia, rejestry Uchwały Rady Miejskiej Piszczac Uchwały z 2020 roku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2020 roku, bieżące, menu 487 - BIP - Urząd Miejski Piszczac”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2020 roku

Data wytworzenia 2020-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-28 14:50

UCHWAŁA NR XX/ 138 /2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piszczac

UCHWAŁA NR XX/ 138 /2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piszczac Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) – Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje: § 1. Drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 1104/7 (obręb: Piszczac Osada), uwidocznionej na szkicu stanowiącym załącznik do
Data wytworzenia 2020-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-28 14:47

UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piszczac

UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piszczac Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 1 i 4, art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), Rada Gminy Piszczac uchwala co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2020-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-28 14:45

UCHWAŁA Nr XX/136/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobrynce w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu o strukturze klas I-III z oddziałem

UCHWAŁA Nr XX/136/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobrynce w szkołę filialną Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piszczacu o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 ) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 9 oraz art. 95 ust.
Data wytworzenia 2020-12-29, ostatniej modyfikacji 2021-01-28 14:45

UCHWAŁA NR XX/135/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok

UCHWAŁA NR XX/135/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 ze zm.) – Rada Gminy uchwala, co następuje: §1 Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 – 6 do niniejszej uchwały.
Data wytworzenia 2020-11-27, ostatniej modyfikacji 2021-01-20 13:48

UCHWAŁA NR XIX/130/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz nikotynizmu w Gminie Piszczac na rok 2021r

UCHWAŁA NR XIX/130/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz nikotynizmu w Gminie Piszczac na rok 2021r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz.
Data wytworzenia 2020-11-27, ostatniej modyfikacji 2021-01-20 13:47

UCHWAŁA NR XIX/129/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Piszczac na rok 2021 z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień

UCHWAŁA NR XIX/129/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Piszczac na rok 2021 z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 4 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
Data wytworzenia 2020-11-27, ostatniej modyfikacji 2021-01-20 13:45

UCHWAŁA NR XIX/128/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Biała Podlaska w zakresie dowozu dzieci z Gminy Biała Podlaska do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zalut

UCHWAŁA NR XIX/128/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Biała Podlaska w zakresie dowozu dzieci z Gminy Biała Podlaska do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zalutyniu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje: § 1.
Data wytworzenia 2020-11-27, ostatniej modyfikacji 2021-01-20 13:44

UCHWAŁA NR XIX/127/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piszczac na 2021 rok

UCHWAŁA NR XIX/127/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piszczac na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.
Data wytworzenia 2020-11-27, ostatniej modyfikacji 2021-01-20 13:42

UCHWAŁA NR XIX/126/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

UCHWAŁA NR XIX/126/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333) – Rada Gminy Piszczac uchwala, co następuje: §
Data wytworzenia 2020-11-27, ostatniej modyfikacji 2021-01-20 13:41

UCHWAŁA NR XIX/125/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Piszczac z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publi

UCHWAŁA NR XIX/125/2020 RADY GMINY PISZCZAC z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Piszczac z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
1 2 3 4
1 / 4
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.