Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Piszczac
Menu góra
Strona startowa Urząd Miejski Informacje o środowisku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Informacje o środowisku, bieżące, menu 435 - BIP - Urząd Miejski Piszczac”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Informacje o środowisku

Data wytworzenia 2024-06-19, ostatniej modyfikacji 2024-06-19 13:52

INW.6220.3.2024 zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt do zbierania w tym przeładunku odpadów budowlanych i rozbiórkowych”, dz. nr ew. 70

INW.6220.3.2024 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572,) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Piszczac zawiadamia o
Data wytworzenia 2024-06-19, ostatniej modyfikacji 2024-06-19 13:51

INW.6220.2.2024 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gminnej oczyszczalni ścieków bytowych, zlokalizowanego na działce nr ew. 83/2,  obręb Trojanów, gmina Piszczac.

INW.6220.2.2024 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Piszczac zawiadamia strony postępowania o wydaniu
Data wytworzenia 2024-06-19, ostatniej modyfikacji 2024-06-19 13:51

INW.6220.1.2024 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji punktu odpadów, w tym złomu”, na części działki nr ew. 223, obręb Piszczac Osada,  gmina Piszczac

INW.6220.1.2024 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Piszczac zawiadamia strony postępowania o wydaniu
Data wytworzenia 2024-03-25, ostatniej modyfikacji 2024-06-03 11:37

Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia pn.: „zmiana zakresu działalności firmy Radosław Pawlukiewicz „Tris-eco”,

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY PISZCZAC Na podstawie art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Gminy Piszczac zawiadamia, iż w dniu 12.03.2024 r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia pn.
Data wytworzenia 2024-05-22, ostatniej modyfikacji 2024-05-24 14:28

INW.6220.2.2024 zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie gminnej oczyszczalni ścieków bytowych”, na działce 83/2, obręb Trojanó

INW.6220.2.2024 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Piszczac zawiadamia o zakończeniu
Data wytworzenia 2024-05-22, ostatniej modyfikacji 2024-05-24 14:28

INW.6220.1.2024 zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Realizacji punktu odpadów, w tym złomu”, na części działki nr ew. 223, obręb Pisz

INW.6220.1.2024 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Piszczac zawiadamia o zakończeniu
Data wytworzenia 2024-05-17, ostatniej modyfikacji 2024-05-17 15:00

INW.6220.6.2023 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce nr ew. 691 obręb Dobrynka,

INW.6220.6.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572, dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Piszczac zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 16.
Data wytworzenia 2024-05-10, ostatniej modyfikacji 2024-05-10 14:32

INW.6220.4.2024 Przekazanie do właściwego organu tj. Urzędu Gminy Zalesie, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie, sprawę która wpłynęła do tutejszego Urzędu dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p. n. „Budowa

Piszczac, 10.05.2024 r. INW.6220.4.2024 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 572, dalej Kpa), Urząd Miejski Piszczac postanawia przekazać do właściwego organu tj. Urzędu Gminy Zalesie, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie, sprawę która wpłynęła do tutejszego Urzędu dotyczącą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.
Data wytworzenia 2024-04-29, ostatniej modyfikacji 2024-04-29 13:10

Wszczęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych re

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie 20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46 WOOŚ.442.2.2024.KK.3 Lublin, dnia 23 kwietnia 2024r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 119 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, że
Data wytworzenia 2024-04-16, ostatniej modyfikacji 2024-04-16 11:34

Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanej  na działce nr ew.

INW.6220.6.2023 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Piszczac zawiadamia o zakończeniu
1 / 16
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.