Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski Piszczac
Menu góra
Strona startowa Władze Rada Miejska Piszczac
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rada Miejska Piszczac, bieżące, menu 151 - BIP - Urząd Miejski Piszczac”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rada Miejska Piszczac

Rada Miejska Piszczac

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RADY MIEJSKIEJ PISZCZAC

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Piszczac z siedzibą w Urzędzie Miejskim Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac

2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail iod@piszczac.pl lub pisemnie na adres administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa m.in. na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) – art.6 ust.1 pkt c RODO. Podanie danych w tym zakresie jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

4. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom na podstawie stosownych umów

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody dla danych przekazanych dobrowolnie na podstawie klauzuli zgody

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym z wyjątkiem sytuacji gdy dane są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator danych), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa), oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z praw, oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW

SESJI RADY MIEJSKIEJ PISZCZAC

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Piszczac są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Piszczac wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Piszczac z siedzibą w Urzędzie Miejskim Piszczac, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac

2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail iod@piszczac.pl lub pisemnie na adres administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publiczne, a także w związku z art. 20 pkt 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

4. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być udostępniane na Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom na podstawie stosownych umów

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa

6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania (w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia (prawo do bycia zapomnianym z wyjątkiem sytuacji gdy dane są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator danych), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa), oraz prawo do przenoszenia swoich danych. Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie administratora. Zakres każdego z praw, oraz sytuacje w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa

7. W przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

Metryka

sporządzono
2018-05-25 przez Sebastian Bogusz
udostępniono
2018-05-25 00:00 przez Bogusz Sebastian
zmodyfikowano
2024-01-03 12:16 przez Bogusz Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4240
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.